* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Hier entsteht die Seite  5 Wydarzenia, Fotoalbum Klub Sierpien 80

 

Fotogaleria PiotrRadowski
     


                                   Kongres Konfederacji Polski Niepodległej  

  W niedzielę 28 września 2014 roku,  w 75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, odbył  się  Kongres z okazji 35-lecia powstania KPN-u. Spotkanie miało bardzo uroczysty i podniosły przebieg a odbyło się w wypełnionej po brzegi sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie . W Kongresie wzięli udział dwaj członkowie Zarządu Klubu „Sierpień ‘80”: prezes Piotr Radowski oraz sekretarz Arkadiusz Wach. Piotr Radowski wygłosił referat,  którego celem głównym było przedstawienie aktualnej sytuacji w dzialalnosci polonijnych srodowisk wywodzących się z politycznej emigracji. W słowie wstępnym referatu przedstawił także Klub „Sierpień ‘80”.

Sprawozdanie, referat Piotra Radowskiego, opis i fotoreportaż z Kongresu znajdują się na:

Sprawozdanie,    Referat Piotra Radowskiego,   "Kraków niezależny",     Fotorelacja


Do Prezesy WPOwA "Forum Polonii"

XVII Walne Zebranie USOPAL-Teneryfa 2012


Sprawozdanie>   Przemówienie Piotra Radowskiego>   Foto-Galeria (jpg)>   Foto-Galeria (pdf)


Kongres Polskiego Stowarzysze-
  nia Gospodarczego Morskiego
 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
>>>dalej
TV "Trwam" - relacja z Kongresu

 Torun - wstawic!

 Odsloniecie Tablicy i Obeliska na Rennwegu- wstawic!

 >>dalej

 

Zjazd Polonii austriackiej- wstawic!

TV - Infoservis

 

 

 

 

 

klub sierpien 80